Chương Trình 148
 1. Thông Báo:
  Trình bày: Cô Mỹ Hà
 2. Biệt Thánh Ca: Tình Ngài Yêu Tôi
  Trình bày: Bùi Quỳnh Giao
 3. Đời Sống-Gia Đình & Xã Hội: Sức Mạnh của Tình Yêu
  Phụ trách: Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
 4. Karaoke: Lời Tạ Ơn
  Sáng tác: Mục Sư Trần Văn Trọng
  Trình bày: Tố Hà
 5. Năm Phút Đức Tin: Tạ Ơn Chúa bởi sự chữa lành từ Ngài
  Trình bày: anh Xuân Bách
 6. Giảng Luận: Nguồn Phước Từ Trời
  Diễn giả: Mục Sư Andrew Dũng Nguyễn
 7. Ý Nghĩa & Lịch sử của bài Thánh ca
  " ƠN LẠ LÙNG - Amazing Grace "

...Program 148 is Running...

Back To Programs 2014
Back To Programs 2013