Chương Trình 191
 1. Hạnh Phúc Thật: Quyền Sống phần 2
  Phụ trách: Mục sư NguyễnLê Thu Vân
 2. Karaoke: Đoàn Mùa Gặt Tin Lành Việt Nam
  Sáng tác: Muc sư Trần Văn Trọng
  Trình bày: Ca sĩ HạGim - Tấn Đạt - Siu Y Kao
 3. Thơ: Người Giao Giống
  Thi sĩ: Thái Trịnh
  Trình bày: Cô Thiên Hương
 4. Phim Chọn Lọc: Mùa Gặt
 5. Biệt Thánh ca: Lòng Quyết Tâm
  Lời: Anh Chính Nguyễn
  Nhạc: Cô Lan Chi
  Trình bày: Cô Lan Chi
 6. Giảng Luận: Sự Yên Nghỉ Thật
  Diễn giả: Mục sư Tiến sĩ Andrew Dũng Nguyễn
 7. Thổi sáo: Buổi Sáng An Bình
  Sáng tác & trình bày: Anh Khánh Tường

...Program 191 is Running...

Back To Programs 2014
Back To Programs 2013