Chương Trình 362

1. Thánh ca: Đêm Yên Lặng
    Trình bày: Ban Thanh Thiếu niên
2. Giảng luận: Món Quà Từ Trời - phần 2
    Diễn giả: Mục sư Lê Thành Hiệp
3. Múa: Nỗi Lòng Mục Tử
    Trình bày: Nhóm Múa The Seed
4. Kêu gọi & cầu nguyện: Mục sư Lâm Lý Trí
5. Thánh ca: Nhạc Chuông Giáng Sinh
    Trình bày: Ban Thanh niên
6. Cám ơn-Chúc phước: Mục sư Lê Thành Hiệp
 

...Program 362 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014