Chương Trình 364

1. Biệt Thánh ca: Thi Thiên 61
    Trình bày: Xuân Bách
2. Đời sống biến đổi: Khoa Học Gia Tin Chúa
3. Biệt Thánh ca: Chỉ Có Duy Ngài
    Sáng tác: Tường Khanh
    Trình bày: Ngọc Trân
4. Giảng luận: Quá Khứ Xóa Bôi
    Diễn giả: Mục sư Tiến sĩ Andrew Dũng Nguyễn
5. Kịch: Mùa Xuân Tìm Thấy
    ( Trích từ SĐTV 07 - Mới Như Mùa Xuân )

...Program 364 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014