Chương Trình 365

1. Biệt Thánh ca: Chạm Lòng Con Chúa Ôi
    Sáng tác: Nguyễn Đình Thôn
    Trình bày: Vân Thảo
2) Năm phút đức tin: Cầu Thay
    Phụ trách: Vinh Thoại
    Trình bày: Xuân Bách
3) Biệt Thánh ca: Chiếu Sáng Như Hải Đăng
    Sáng tác: Ngân Hà
    Trình bày: Minh Nguyệt
4) Giảng luận: Ước Mơ
    Diễn giả: Mục sư Trần Mạnh Hùng
5) Kịch: Mùa Xuân Tìm Thấy - tiếp theo tuần trước
    ( Trích từ SĐTV 07 - Mới Như Mùa Xuân )
 

...Program 365 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014