Chương Trình 366

1. Biệt Thánh ca: Chúa Xuân
    Sáng tác: Lan Chi
    Trình bày: Lan Chi - Minh Chi
2) Thơ: Xuân Thắm Muôn Đời
    Sáng tác: Thái Trịnh
    Trình bày: Thiên Hương
3) Đạo & Đời: Tết Và Tín Ngưỡng
    Phụ trách: Mục sư Đặng Phúc Ánh
    Trình bày: Mục sư Nguyễn Văn Huệ - Mục sư Nguyễn Tấn Dương
4) Cổ nhạc: Lời Tâm Tình Ngày Xuân
    Soạn giả: Đinh Lê Phương
    Guitar: Hoàng Phúc
    Trình bày: Hoàng Diễm
5) Giảng luận: Mới Như Mùa Xuân
    Diễn giả: Mục sư Lê Kim Duyệt
    ( Trích từ SĐTV 07 )

...Program 366 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014