Chương Trình 367

1. Biệt Thánh ca: Tà Áo Xuân
    Sáng tác & trình bày: Thiên Kiều Giang
    ( Trích từ SĐTV 07 )
2) Cổ nhạc: Lời Tâm Tình Ngày Xuân
    Soạn giả: Đinh Lê Phương
    Guitar: G/S Nguyễn Bá Nguyên
    Trình bày: Ngọc Cơ
3) Giai điệu ngày mới - ABATv
    Phụ trách: Lê Trinh & Đình Luân
    Nhạc phẩm: Mùa Xuân Mùa Yêu Thương
    Trình bày: Lê Nguyệt Anh
4) Đôi phút suy tư: Hãy Bắt đầu Từ Hôm Nay
    Phụ trách: Diễm Chi
5) Biệt Thánh ca: Chúc Mừng Năm Mới
    Trình bày: Ban hát TYKBG
6) Giảng luận: Tương Lai Là Sức Mạnh
    Diễn giả: Mục sư Tiến sĩ Andrew Dũng Nguyễn

...Program 367 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014