Chương Trình 368

1) Thông cáo:
    Phụ trách: Mỹ Hà
2) Thể điệu Xuân Tình: Bảy Năm Nhìn Lại
    Lời: Diễm Chi
    Trình bày: Ban Cổ nhạc TYKBG
3) Thơ: Tình Yêu Không Biên Giới Quyết Giảng Rao Tin Mừng
    Sáng tác: Huỳnh Kim Điền
    Trình bày: Mỹ Hà
4) Biệt Thánh ca: Tình Yêu Không Biên Giới
    Thơ: Phương Nguyên
    Nhạc: Lynh Phương
    Trình bày: Diệu Hiền
5) Thông cáo:
    Phụ trách: Mỹ Hà
6) Giảng luận: Tình Yêu Không Biên Giới Bảy Năm Nhìn Lại
    Diễn giả: Mục sư Lê Thành Hiệp

...Program 368 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014