Chương Trình 370

1) Thông cáo:
    Phụ trách: Mỹ Hà
2) Biệt Thánh ca: Tìm
    Sáng tác: Tiến Nguyễn
    Trình bày: Nguyễn Hoàng Nam
3) Múa: Từ Cõi Lòng Sâu Thẳm
4) Thông cáo:
    Phụ trách: Mỹ Hà
5) Giảng luận: Cách Tốt Nhất Để Chúa Đổ Phước Xuống Cho Chúng Ta
    Diễn giả: Mục sư Đoàn Ngọc Ẩn
6) Tân Cổ nhạc: Nhà Chúa
    Tác giả: Thiên Kiều Giang
    Trình bày: Ngọc Lê - Hoàng Tú
    ( Trích từ SĐTV 07 )

...Program 370 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014