Chương Trình 371

1) Biệt Thánh ca: Ngài Biết Rõ
    Sáng tác: Mục sư Lê Ngọc Vinh
    Trình bày: Khánh Vân - Nhật Rol
2) Đời sống biến đổi: Hãy Đến Với Chúa Jesus
    Phụ trách: Minh Hai
    Trình bày: Mục sư Trương Đình Phong
3) Thánh ca: Hallelujah
    Trình bày: Ca đoàn Liên Ban
4) Cổ nhạc: Nối Lại Cuộc Tình
    Soạn giả: Giao Tâm
    Trình bày: Ngọc Cơ
5) Giảng luận: Hiện Tại Là Ngày Vui
    Diễn giả: Mục sư Andrew Dũng Nguyễn

...Program 371 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014