Chương Trình 372

1) Đời sống biến đổi: Cầu Nguyện Cho Thương Trường
2) Biệt Thánh ca: Con Xin Hầu Việc Ngài
    Trình bày: Ca đoàn TYKBG
3) Giảng luận: Lời Thề
    Diễn giả: Mục sư Lâm Lý Trí

...Program 372 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014