Chương Trình 373

1) Đời sống biến đổi: Cầu Nguyện Cho Thương Trường ( Tiếp theo )
2) Thơ: Tình Yêu Diệu Kỳ
    Sáng tác: Mục sư NguyễnLê Thu Vân
    Trình bày: Cô Thoại Tâm
3) Giảng luận: Bạn Chọn Con Đường Nào ?
    Diễn giả: Mục sư Trương Đình Phong
4) Biệt Thánh ca: Bài Ca Ngợi Khen
    Sáng tác: Nhóm Thiên Ân
    Trình bày: Ca đoàn TYKBG

...Program 373 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014