Chương Trình 375

1) Biệt Thánh ca: Con Đường Chúa Đã Đi Qua
    Sáng tác: Lm Văn Chi
    Trình bày: Minh Nguyệt
2) Đời sống biến đổi: Cầu Nguyện Cho Thương Trường ( Tiếp theo )
3) Giảng luận: Sự Thờ Lạy Thật
    Diễn giả: Mục sư Trần Mạnh Hùng
4) Phim chọn lọc: Jesus - He Lived Among Us ( phần 2)
    Nguồn: Vietnamese Christian's Channel ABATv
 

...Program 375 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014