Chương Trình 379

1) Biệt Thánh ca: Vì Jesus Sống
    Sáng tác: Tường Khanh
    Trình bày: Ca đoàn TYKBG
2) Đạo & Đời: Kinh Nghiệm Phục Sinh ( tiếp theo )
    Phụ trách: Tiến Dũng
    Trình bày: Mục sư Đặng Phúc Ánh
3) Biệt Thánh ca: Bởi Lằn Đòn Ngài
    Trình bày: K'Long Hagim
4) Giảng luận: Chúa Sống Lại Để Chữa Lành ( phần 2)
    Diễn giả: Mục sư Trần Mạnh Hùng
5) Cổ nhạc: Niềm Vui Diễm Tuyệt
    Soạn giả: Đinh Lê Phương
    Trình bày: Phượng Dung
6) Câu chuyện Kinh Thánh: Chúa Jesus Sống Lại
    Nguồn Hy Vọng

...Program 379 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014