Chương Trình 380

1) Biệt Thánh ca: Phục Sinh Chiến Thắng
    Sáng tác & trình bày: Ngọc Diệp
2) Thông báo: Thành Lập Hội Thánh TYKBG 2
    Phụ trách: Mỹ Hà
3) Biệt Thánh ca: Không Còn Lo Buồn
    Sáng tác: Thi Thiên
    Trình bày: Ban Hát Cơ Đốc
4) Đời sống biến đổi: Cầu Nguyện Cho Thương Trường ( Tiếp theo )
5) Biệt Thánh ca: Jehovah Nissi
    Trình bày: Hagim K'Long
6) Thông báo: Thành Lập Hội Thánh TYKBG 2
    Phụ trách: Mỹ Hà
7) Giảng luận: Sự Thờ Phượng Thật
    Diễn giả: Mục sư Trương Đình Phong
 

...Program 380 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014