Chương Trình 381

1) Biệt Thánh ca: Công Cha Nghĩa Mẹ
    Sáng tác: Lê Lộc
    Trình bày: Minh Nguyệt
2) Thông báo: Thành Lập Hội Thánh TYKBG 2
    Phụ trách: Mỹ Hà
3) Karaoke: Mẹ Của Con
    Sáng tác: Trần Quốc
    Trình bày: Ca sĩ Mai Thảo
4) Góp những bàn tay: Cám ơn
    Phụ trách: Mỹ Hà
5) Biệt Thánh ca: Tình Cha Nghĩa Mẹ
    Sáng tác: Mục sư Moses Cao Hữu Trí
    Trình bày: Ca sĩ Hồng Vân
    Nguồn: DVD SĐTV 04
6) Biệt Thánh ca: Bài Thánh Ca Tôi Yêu
    Sáng tác: Hồng Sơn
    Trình bày: Trung Tín
7) Thông báo: Thành Lập Hội Thánh TYKBG 2
    Phụ trách: Mỹ Hà
8) Giảng luận: Chiếc Rương Mây Trên Dòng Sông
    Diễn giả: Mục sư Nguyễnlê Thu Vân
9) Kịch ngắn: Quà Cho Mẹ
    Phụ trách: Christina Thùy Trang
    Trình bày: Ngọc Tuyền & bé Lynn
 

...Program 381 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014