Chương Trình 382

1) Câu chuyện Kinh Thánh: Buổi Ban Đầu
    Nguồn Hy Vọng
2) Thông báo: Thành Lập Hội Thánh TYKBG 2
    Phụ trách: Mỹ Hà
3) Đôi Phút Suy Tư: Chứng Minh
    Phụ trách: Diễm Chi
4) Đời sống biến đổi: Cầu Nguyện Cho Thương Trường ( Tiếp theo )
5) Biệt Thánh ca: Lên Cao Nguyên
    Sáng tác: Thi Thiên
    Trình bày: Y-Duoi
6) Thông báo: Thành Lập Hội Thánh TYKBG 2
    Phụ trách: Mỹ Hà
7) Giảng luận: Lời Cuối Cho Con
    Diễn giả: Mục sư Trương Đình Phong
8) Biệt Thánh ca: Bàn Chân Người Truyền Đạo
    Sáng tác: Thiên Kiều Giang
    Trình bày: Trương Trung Tín

...Program 382 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014