Chương Trình 383

1) Biệt Thánh ca: Liên khúc Trên Cao Đời Sống
    Sáng tác & trình bày: Ngân Hà
    Nguồn: DVD SĐTV 04
2) Thông báo: Thành Lập Hội Thánh TYKBG 2
    Phụ trách: Mỹ Hà
3) Đời sống biến đổi: Theo Đuổi Ước Mơ
4) Múa: Vượt Trên Hết Năng quyền
    Trình bày: Nhóm Múa Thiên Ân
5) Thông báo: Thành Lập Hội Thánh TYKBG 2
    Phụ trách: Mỹ Hà
6) Giảng luận: Quyền Năng Của Sự Sống
    Diễn giả: Mục sư Tiến sĩ Andrew Dũng Nguyễn
7) Thông báo: Thành Lập Hội Thánh TYKBG 2
    Phụ trách: Mỹ Hà
8) Cổ nhạc: Lắng Nghe Tiếng Chúa
    Soạn giả: Lê Khiêm
    Trình bày: Hoàng Diễm

...Program 383 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014