Chương Trình 384

1) Biệt Thánh ca: Tìm Đâu Hạnh Phúc
    Sáng tác: Lan Chi
    Trình bày: Lan Chi & Minh Chi
2) Thông báo: Thành Lập Hội Thánh TYKBG 2
    Phụ trách: Mỹ Hà
3) Karaoke: Hạnh Phúc Bên Cha
    Sáng tác: Mục sư Trần Văn Trọng
    Trình bày: Kim Cúc
4) Câu Chuyện Kinh Thánh: Thiết Lập Một Lời Hứa & Được Chúc Phước
    Nguồn Hy Vọng
5) Thông báo: Thành Lập Hội Thánh TYKBG 2
    Phụ trách: Mỹ Hà
6) Giảng luận: Giải Đáp Kinh Thánh
    Diễn giả: Mục sư Đoàn Ngọc Ẩn
    Nguồn: DVD SĐTV 04
7) Thông báo: Thành Lập Hội Thánh TYKBG 2
    Phụ trách: Mỹ Hà
8) Cổ nhạc: Sơ Lược Phúc Âm Giăng
    Soạn giả: G/S Nguyễn Bá Nguyên
    Trình bày: Thanh Huyền & Hoàng Phước
 

...Program 384 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014