Chương Trình 385

1) Biệt Thánh ca: Xin Thần Linh Chúa Đến
    Trình bày: Ca đoàn TYKBG
2) Giảng luận: Công Việc Lạ Lùng Của Đức Thánh Linh
    Diễn giả: Mục sư Đoàn Ngọc Ẩn
3) Kịch : Nước Sống
    Nguồn: DVD SĐTV 03
 

...Program 385 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014