Chương Trình 386

1) Biệt Thánh ca: Tình Cha
    Sáng tác & trình bày: Bích Hạnh
2) Karaoke: Tình Yêu Cha
    Nhạc: Nguyên Thanh
    Lời: Phương Nguyên
    Trình bày: Kim Khánh
3) Lời Tâm Tình Của Người Cha
4) Biệt Thánh ca: Mãi Trong Tình Cha
    Sáng tác: TKG
    Trình bày: Đình Nguyên
    Nguồn: DVD SĐTV 04
5) Giảng luận: Niềm Vui Mới
    Diễn giả: Mục sư Tôn Thất Bình
 

...Program 386 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014