Chương Trình 387

1) Múa: Mỗi Bước Tôi Đi
    Sáng tác: Davis Ruis
    Lời Việt: Thi Thiên
    Trình bày:Nhóm múa BHCĐ
2) Tầm Quan Trọng Của Giới Trẻ
    Nguồn: Vietnamese Christian's Channel ABATv
3) Thánh ca: Đấng Nắm Giữ Tương Lai
    Trình bày: Bùi Quỳnh Giao
4) Đôi Phút Suy Tư: Ra Trường
    Phụ trách: Diễm Chi
5) Giảng luận: Thành Công Trong Sự Thất Bại ( phần 1)
    Diễn giả: Mục sư Trần Mạnh Hùng
6) Với những đóa hoa: Vòng Hoa Tiền
    Phụ trách: Christina Thùy Trang
7) Cổ nhạc: Nguồn Trông Cậy Muôn Đời
    Soạn giả: Giao Tâm & G/S Nguyễn Bá Nguyên
    Trình bày: G/S Nguyễn Bá Nguyên

...Program 387 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014