Chương Trình 388

1) Biệt Thánh ca: Tôn Vinh Cha Toàn Năng
    Trình bày: Xuân Bách
2) Thông cáo: Cảm Ơn
    Phụ trách: Mỹ Hà
3) Giải đáp Thánh Kinh: Da Vinci Code
    Mục sư Trần Trọng Nha
    Nguồn: SĐTV 5
4) Biệt Thánh ca: Chúa Cứu Vớt Đời Tôi
    Trình bày: Minh Nguyệt
5) Thông cáo: Cảm Ơn
    Phụ trách: Mỹ Hà
6) Phim chọn lọc: Được Chúc Phước
    Nguồn Hy Vọng
7) Giảng luận: Thành Công Trong Sự Thất Bại ( phần 2)
    Diễn giả: Mục sư Trần Mạnh Hùng

...Program 388 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014