Chương Trình 389

1) Biệt Thánh ca: Chừng Nào Tôi Còn Sống
    Sáng tác: Vũ Đức Nghiêm
    Trình bày: Hoàng Diễm
2) Góp những bàn tay: Cám ơn
    Phụ trách: Mỹ Hà
3) Phim chọn lọc: Con Người Của Lời Hứa
    Nguồn Hy Vọng
4) Biệt Thánh ca: Tôi Là Ai ?
    Sáng tác: Lê Phước Đạt
    Trình bày: Trung Tín
5) Góp những bàn tay: Cám ơn
    Phụ trách: Mỹ Hà
6) Giảng luận: Lễ Độc Lập Hoa Kỳ
    Diễn giả: Mục sư Nguyễnlê Thu Vân
7) Với những đóa hoa: Cách làm Hoa Cẩm Chướng cho July 4th
    Phụ trách: Christina Thùy Trang
 

...Program 389 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014