Chương Trình 390

1) Đời sống - Gia đình & Xã hội: Củng Cố Mối Quan Hệ
    Trình bày: Thoại Mai
    Phụ trách: Xuân Thu
2) Biệt Thánh ca: Ân Tình
    Sáng tác: Hoàng Siêu
    Trình bày: Xuân Phú
    Nguồn: DVD SĐTV 05
3) Giảng luận: Được Cả Thiên Hạ
    Diễn giả: Mục sư Đặng Thế Quân
 

...Program 390 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014