Chương Trình 391

1) Góp những bàn tay: Cám ơn
    Phụ trách: Mỹ Hà
2) Biệt Thánh ca: Dòng Đời Mong Manh
    Nhạc: Lan Chi
    Lời: Chính Nguyễn
    Trình bày: Lan Chi
3) Giảng luận: Khách Dự Tiệc
    Diễn giả: Mục sư Lâm Lý Trí
4) Biệt Thánh ca: Xin Chúa Lắng Nghe
    Lời: Chính Nguyễn
    Trình bày: Minh Chi
5) Góp những bàn tay: Cám ơn
    Phụ trách: Mỹ Hà
6) Phim chọn lọc: Ma-Thi-ơ 1:1-9:1
    Nguồn: ABAtv

...Program 391 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014