Chương Trình 394

1) Biệt Thánh ca: Nếu Dân Ta Khẩn Cầu
    Sáng tác: Thu Vân
    Trình bày: Ca đoàn TYKBG
2) Giảng luận: Cầu Nguyện Mở Cửa Trời
    Diễn giả: Mục sư Trần Mạnh Hùng
3) Biệt Thánh ca: Vì Chúa Toàn Năng
    Sáng tác: Juanita Bynum
    Trình bày: Thy Nga
4) Với những đóa hoa: Little Bible
    Phụ trách: Christina Thùy Trang
    Trình bày: Theresa, Jessica & Helen
 

...Program 394 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014