Chương Trình 395

1) Múa: Danh Chúa Được Tôn Cao
    Trình bày: Nhóm Múa Thiên Ân
2) Đời sống - Gia đình & Xã hội: Phương Pháp Cảm Thông ( tiếp theo)
    Trình bày: Thoại Mai
    Phụ trách: Xuân Thu
3) Biệt Thánh ca: Không Ai Cảm Thông Bằng Cứu Chúa Của Tôi
    Sáng tác: Vũ Đức Nghiêm
    Trình bày: Trung Tín
4) Biệt Thánh ca: Bước Chân Trên Cát
    Sáng tác: Đoàn Hân Tú
    Trình bày: Ngọc Trân
5) Giảng luận: Ba Kế Hoạch & Một Giải Pháp
    Diễn giả: Mục sư Lâm Lý Trí

...Program 395 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014