Chương Trình 396

1) Biệt Thánh ca: Vinh Quang Thuộc Chúa
    Trình bày: Lưu Chí Vỹ
2) Đời sống-Gia đình & Xã hội: Phương Pháp Cảm Thông (phần cuối)
    Phụ trách: Xuân Thu
    Trình bày: Thoại Mai
3) Karaoke: Ngày Gần Đến
    Nhạc: Nguyên Thanh
    Lời: Phương Nguyên
    Trình bày: Trung Hiếu
4) Đôi phút suy tư: Giăng3:16
    Phụ trách: Diễm Chi
5) Giảng luận: Ngày Cuối Cùng
    Diễn giả: Mục sư Trương Đình Phong
 

...Program 396 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014