Chương Trình 397

1) Đạo & Đời: Tiền Và Thiên Chúa
    Phụ trách: Mục sư Nguyễn Chí Thiện
    Trình bày: Mục sư Đặng Phúc Ánh
    Cô Quỳnh Nga
2) Thánh ca: Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào
    Trình bày: Cô Minh Nguyệt
3) Phim chọn lọc: Chúa Jesus và Các Môn Đồ
    Nguồn: ABAtv
4) Thánh ca: Giê-Hô-Va Là Đấng Chăn Giữ Tôi
    Trình bày: Ca đoàn Quảng Nam
5) Giảng luận: Theo Chúa Từng Ngày
    Diễn giả: Mục sư Hồ Xuân Phước
    (Trich từ SĐTV 13 )
 

...Program 397 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014