Chương Trình 399

1) Loạt bài: Kính Sợ Chúa
    Trình bày: John Bevere
    Nguồn: ABaTv
2) Với những Đóa Hoa: Back to School
    Phụ trách: Christina Thùy Trang
    Trình bày: James-Kim-Lynn
3) A Baby's Day Nhạc - Kịch
    Nguồn: Siôn Band
4) Giảng luận: Hư Không Trở Về Hư Không( Phần 2)
    Diễn giả: Mục sư Đoàn Ngọc Ẩn
5) Biêt Thánh ca: Con Là Ai ?
    Trình bày: Y-Jalin & Nhóm Múa

...Program 399 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014