Chương Trình 405

1) Biệt Thánh ca: Mỗi Phút Có Chúa
    Trình bày: Hoàng Diễm
2) Phim chọn lọc: Sống Lại Từ Kẻ Chết (phần 1)
    Nguồn: ABatv
3) Biệt Thánh ca: Thần Linh Của Chúa
    Trình bày: Ca đoàn TYKBG
4) Giảng luận: Phủ Một Màu Tang
    Diễn giả: Mục sư Nghiêm Hà Lộc
5) Cổ nhạc: Nối Lại CuộcTình
    Soạn giả: Giao Tâm
    Trình bày: Ngọc Cơ
 

...Program 405 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014