Chương Trình 406

1) Đời sống-Gia đình & Xã hội:
    Nan Đề và Những Lý Do Để Yêu Thương
    Phụ trách: Xuân Thu
    Trình bày: Thoại Mai
2) Biệt Thánh ca: Dặn Lòng
    Nhạc & lời: Đặng Ngọc Quốc
    Trình bày: Minh Nguyệt
3) Giảng luận: Giải Phóng
    Diễn giả: Mục sư Trương Đình Phong
4) Bà Minh Hai cám ơn
5) Phim chọn lọc: Sống Lại Từ Kẻ Chết (phần 2)
    Nguồn: ABatv
 

...Program 406 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014