Chương Trình 408

1) Biệt Thánh ca: Cảm Tạ Chúa
    Sáng tác: Nhóm Thiên Ân
    Trình bày: Ca đoàn TYKBG 2
2) Phim chọn lọc: Cuộc đời Cô Lena Maria Klingvall (phần 2)
    Nguồn: ABatv
3) Biệt Thánh ca: Ơn Cha Ban
    Sáng tác: Nhạc sĩ Đinh Hiền Nhân
    Trình bày: Ca đoàn TYKBG 1
4) Giảng luận: Sự Làm Lành & Cảm Tạ (phần 2)
    Diễn giả: Mục sư Trần Mạnh Hùng
5) Cổ nhạc: Khúc Hát Tạ Ơn
    Trình bày: Cô Phượng Dung

...Program 408 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014