Chương Trình 409

1) Biệt Thánh ca: Lời Tạ Ơn
    Sáng tác: Lâm Đằng & Vũ Sơn
    Trình bày: Trung Tín
2) Đời sống biến đổi: Tai Nạn Xe
    Trình bày: Cô Nguyên Hồng
    Phụ trách: Cô Phương Nguyên
3) Cổ nhạc: Chúa Là Nơi Ở Của Chúng Con
    Sáng tác & trình bày: Lê Việt Mai-Yên
4) Giảng luận: Chớ Quên Các Ân Huệ Đức Chúa Trời
    Diễn giả: Mục sư Nguyễnlê Thu Vân
 

...Program 409 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014