Chương Trình 410

1) Thông báo Truyền Giảng Giáng Sinh 2014
    Phụ trách: Cô Mỹ Hà
2) Đời sống-Gia đình & Xã hội: Kỹ Năng Thảo Luận
    Trình bày: Cô Thoại Mai
    Phụ trách: Cô Xuân Thu
3) Thông báo Truyền Giảng Giáng Sinh 2014
    Phụ trách: Cô Mỹ Hà
4) Biệt Thánh ca: Xin Tri Ân
    Trình bày: Cô Minh Nguyệt
5) Giảng luận: Cảm Tạ Sai Cần Xem Lại
    Diễn giả: Mục sư Nghiêm Hà Lộc
6) Biệt Thánh ca: My Love
    Trình bày: Nissi United

...Program 410 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014