Chương Trình 411

1) Thông báo Truyền Giảng Giáng Sinh 2014
    Phụ trách: Cô Mỹ Hà
2) Thánh ca: Con Chiên Lạc
    Trình bày: Cô Hoàng Diễm
3) Đôi phút suy tư: Thay Đổi
    Phụ trách: Mục sư Lê Thành Hiệp -Cô Diễm Chi
4) Biệt Thánh ca: Cảm Nhận
    Nhạc: Lê Tú
    Lời: Lê Anh Đông
    Trình bày: Lưu Chí Vỹ
5) Thông báo Truyền Giảng Giáng Sinh 2014
    Phụ trách: Cô Mỹ Hà
6) Biệt Thánh ca: Giêsu Chúa Bình An
    Trình bày: Lan Hương - Duy Ái
7) Thông báo Truyền Giảng Giáng Sinh 2014
    Phụ trách: Cô Mỹ Hà
8) Giảng luận: Huyết Thống Từ Trời
    Diễn giả: Mục sư Trần Mạnh Hùng
9) Biệt Thánh ca: Mừng Chúa Giêsu Ra Đời
    Trình bày: Ban Tôn Vinh
 

...Program 411 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014