Chương Trình 412

1) Thông báo Truyền Giảng Giáng Sinh 2014
    Phụ trách: Cô Mỹ Hà
2) Biệt Thánh ca: Đêm Thánh Nguyện Cầu
    Sáng tác: Tường Khanh
    Trình bày: Cô Minh Nguyệt
3) Giảng luận: Đấng Chân Thần Giáng Trần Độc Nhất
    Diễn giả: Mục sư Nghiêm Hà Lộc
4) Thông báo Truyền Giảng Giáng Sinh 2014
    Phụ trách: Cô Mỹ Hà
5) Phim Kịch: Huyền Diệu Đêm Thánh
    Nguồn: SĐTV 10
 

...Program 412 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014