Chương Trình 413

1) Biệt Thánh ca: Tìm Về Giêsu
    Sáng tác: Đinh Hiền Nhân
    Trình bày: Ca đoàn TYKBG
2) Cổ nhạc: Mừng Giêsu Giáng Sinh
    Trình bày: Vincent Trần
3) Giảng luận: Câu Chuyện Giáng Sinh
    Diễn giả: Mục sư Lê Thành Hiệp
4) Lời Thánh Kinh: Luca2:2-21
    Phụ trách: Cô Diễm Chi
5) Múa: So You Would Come
    Trình bày: Nhóm Múa The Seed

...Program 413 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014