Chương Trình 416

1) Đời sống-Gia đình & Xã hội: Kỹ Năng Tự Chủ
    Trình bày: Cô Thoại Mai
    Phụ trách: Cô Xuân Thu
2) Biệt Thánh ca: Thần Linh Của Chúa
    Trình bày: Ca đoàn TYKBG
3) Giảng luận: Không Thần Nào Như Chúa
    Diễn giả: Mục sư Nghiêm Hà Lộc
 

...Program 416 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014