Chương Trình 417

1) Đời sống biến đổi: Ân Điển Cho Mọi Người
    Phụ trách: Ngọc Diệp
    Trình bày: Mục sư Ngô Thành Tâm
2) Biệt Thánh ca: Tình Yêu Chúa Cao Vời
    Sáng tác: Tường Khanh
    Trình bày: Minh Nguyệt
3) Phim Tài liệu: Biển Cả Reo Mừng
    Nguồn: ABATv
4) Cổ nhạc: Tình Chúa Bao La
    Trình bày: Ban Cổ nhạc TYKBG
5) Giảng luận: Những Kẻ Mệt Mỏi & Gánh Nặng
    Diễn giả: Mục sư Đặng Thế Quân

...Program 417 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014