Chương Trình 418

1) Biệt Thánh ca: Giê Xu Bây Giờ Con Lại Cùng Ngài
    Nguồn: Nissi United
2) Phim Tài liệu: Biển Cả Reo Mừng - phần 2
    Nguồn: ABATv
3) Múa: When The Spirit The Lord
    Trình bày: Nhóm Múa Sinh Viên
4) Biệt Thánh ca: Niềm Vui Mới
    Nhạc & lời: Hoàng Anh Tuấn
    Trình bày: Như Thảo
5) Giảng luận: Năm Mới Có Gì Mới
    Diễn giả: Mục sư Nghiêm Hà Lộc
6) Với những bàn tay: Hướng Dẫn Làm Bookmark
    Phụ trách: Minh Chi

...Program 418 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014