Chương Trình 419

1) Biệt Thánh ca: Con Vẫn Yêu Ngài
    Sáng tác: Đinh Hiền Nhân
    Trình bày: Trương Trung Tín
2) Đời sống-Gia đình & Xã hội: Kỹ Năng Giải Quyết Nan Đề
    Trình bày: Thoại Mai
    Phụ trách: Xuân Thu
3) Biệt Thánh ca: Bên Con Có Ngài
    Sáng tác & trình bày: Nhật Rol
4) Giảng luận: Ngũ Phúc Của Đời
    Diễn giả: Mục sư Đoàn Ngọc Ẩn

...Program 419 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014