Chương Trình 421

1) Đời sống-Gia đình & Xã hội: Những Lý Do Để Yêu Thương
    Trình bày: Thoại Mai
    Phụ trách: Xuân Thu
2) Múa: Lời Đính Ước
    Trình bày: Nhóm Múa Siôn
3) Đôi phút suy tư: Tình Yêu Thật
    Phụ trách: Chính Nguyễn
4) Giảng luận: Hạnh Phúc Hôn Nhân
    Diễn giả: Mục sư Nguyễn Minh Ánh

...Program 421 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014