Chương Trình 424

1) Thánh ca: Tâm Giao Với Giêxu
    Trình bày: Khánh Linh
    Nguồn: ABATv
2) Đời sống-Gia đình & Xã hội:
    Những Đặc Tính Tích Cực Của Người Phối Ngẫu
    Trình bày: Thoại Mai
    Phụ trách: Xuân Thu
3) Biệt Thánh ca: Thánh Đường
    Sáng tác & trình bày : Lan Chi
4) Giảng luận:
    Cảm Tạ Vì Được Tự Do Thờ Phượng Đức Chúa Trời
    Diễn giả: Mục sư Lâm Lý Trí
 

...Program 424 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014