Chương Trình 425

1) Biệt Thánh ca: Emmanuel
    Sáng tác: Tường Khanh
    Trình bày: Minh Nguyệt
2) Karaoke: Tìm
    Sáng tác: Tiến Nguyễn
    Trình bày: Nguyễn Hoàng Nam
3) Lời Thánh Kinh: Thi Thiên 146
    Phụ trách: Liên Diệu
4) Đời sống biến đổi: Bước Đường Theo Chúa
    Trình bày: Lệ Phương
    Phụ trách: Phương Nguyên
5) Biệt Thánh ca: Ngài Biết Rõ
    Sáng tác: Mục sư Lê Ngọc Vinh
    Trình bày: Tốp ca
6) Giảng luận: Thấy Chúa (phần 1)
    Diễn giả: Mục sư Trần Mạnh Hùng
 

...Program 425 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014