Chương Trình 427

1) Biệt Thánh ca: Niềm Đau Chúa
    Nhạc & lời: Trùng Dương
    Trình bày: Minh Nguyệt
2) Đời sống biến đổi: Chúa Cứu
    Trình bày: Bác sĩ Bùi Đình Bằng
    Phụ trách: Phương Nguyên
3) Biệt Thánh ca: Đồi Gôgôtha Chốn Xưa
    Nhạc & lời: Đinh Hiền Nhân
    Trình bày: Ca đoàn TYKBG
4) Giảng luận: Chúa Chết Phải Rao
    Diễn giả: Mục sư Nghiêm Hà Lộc
5) Cổ nhạc: Tiếng Vọng Đồi Gôgôtha
    Soạn giả: Nguyễn Bá Nguyên
    Trình bày: Hoàng Diễm

...Program 427 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014