Chương Trình 429

1) Phân ưu đến Mục sư Lâm Văn Minh cùng tang quyến
    Phụ trách:Mỹ Hà
2) Cổ nhạc: Chúa Phục Sinh
    ( Niềm Vui Diễm Tuyệt)
    Trình bày: Ban Cổ nhạc TYKBG
3) Lời Thánh kinh: Ma-thi-ơ 28:1-10
    Phụ trách: Liên Diệu
4) Biệt Thánh ca: Nguồn Nước Sống
    Trình bày: Cao Trí
5) Đời sống biến đổi: Quyền năng Chúa
    Chứng nhân: Nguyễn Kim Sáng
    Nguồn: SĐTV 6
6) Thánh ca: Vì Jesus Sống
    Trình bày: K'Long Hagim-Bonner Trinh-Giang Nam
7) Giảng luận: Niềm Tin Thực Tế
    Diễn giả: Mục sư Nghiêm Hà Lộc
8) Biệt Thánh ca: Đến Với Giêxu
    Sáng tác: Lê Anh Đông
    Trình bày: Lâm Nhật Huy

...Program 429 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014