Chương Trình 430

1) Đời sống-Gia đình & Xã hội: Cảm Xúc Tích Cực
    Trình bày: Thoại Mai
    Phụ trách: Xuân Thu
2) Với những đóa hoa:
    Trình bày: James - Lynn - Kim
    Phụ trách: Christina Thùy Trang
3) Giảng luận: Sống Để Chết Hay Chết Để Sống
    Diễn giả: Mục sư Đoàn Ngọc Ẩn
4) Cổ nhạc: Tình Yêu Trọn Vẹn
    Soạn giả: Ngọc Châu
    Trình bày: Vincent Trần

...Program 430 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014