Chương Trình 431

1) Biệt Thánh ca: Ta Là Ai và Ngươi Là Ai
    Nhạc & lời: Bích Hạnh
    Trình bày: Minh Nguyệt
2) Đời sống biến đổi: Chúa Cứu
    Chứng nhân: Lê Minh Phương
3) Biệt Thánh ca: Bước Chân Trên Cát
    Sáng Tác: Đoàn Hân Tú
    Trình bày: Ngọc Trân
4) Giảng luận: Sự Thực Hữu Của Chúa Trời
    Diễn giả: Mục sư Nguyễn Đức Nhân
5) Biệt Thánh ca: Chúc Tôn Vua Vinh Hiển
    & Hãy Vỗ Tay
    Nguồn: Nissi United

...Program 431 is Running...

Back To Programs 2016
Back To Programs 2015
Back To Programs 2014